Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych MSM S.A.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie przez Administratora danych osobowych – Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Hoża 51,00-681 Warszawa. Niniejszym, działając w imieniu własnym, Administrator – Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, zwany dalej „Spółką”, działając w oparciu o art. … Czytaj dalej Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych MSM S.A.