Horeca

 

 

 

Dyrektor Sprzedaży ds. Rynku Horeca
Monika Górna
kom.: +48 668 121 141
monika.gorna@grupapolmlek.com

Region 1

Regionalny Koordynator ds. Produktów Profesjonalnych i Horeca

Adam Jargoń
kom.: +48 607 267 222
adam.jargon@grupapolmlek.com

Region 4

Regionalny Kierownik Sprzedaży ds. Rynku Horeca

Bartosz Bardowski
kom.: +48 600 304 879
bartosz.bardowski@grupapolmlek.com

Region 7

Regionalny Koordynator ds. Produktów Profesjonalnych i Horeca

Krzysztof Adamczak
kom.: +48 605 560 674
krzysztof.adamczak@grupapolmlek.com

Region 2

Regionalny Kierownik Sprzedaży ds. Rynku Horeca

Kamila Bejenka
kom.: +48 795 539 682
kamila.bejenka@grupapolmlek.com

Region 5

Regionalny Kierownik Sprzedaży ds. Rynku Horeca

Rafał Mikołajczak
kom.: +48 694 475 035
rafal.mikolajczak@grupapolmlek.com

Specjalista Wsparcia Sprzedaży ds. Rynku Horeca

Anna Bączek
kom.: +48 600 304 968
anna.baczek@grupapolmlek.com

Region 3

Regionalny Kierownik Sprzedaży ds. Rynku Horeca

Tadeusz Olszewski
kom.: +48 601 666 061
tadeusz.olszewski@grupapolmlek.com

Region 6

Regionalny Kierownik Sprzedaży ds. Rynku Horeca

Sebastian Kostrzewa
kom.: +48 538 627 893
sebastian.kostrzewa@grupapolmlek.com