Zgłaszanie nieprawidłowości

Odpowiedzialni interesariusze powinni niezwłocznie zgłaszać do Polmlek wszelkie faktyczne lub podejrzewane przypadki naruszeń. To samo dotyczy wszelkich działań niezgodnych z prawem lub przestępstw, które mogą mieć wpływ na działalność i reputację Grupy Polmlek. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres compliance@polmlek.com.