Fortuna wspiera studentów

Absolwenci kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa zdobywają wiedzę w zakresie projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową wykorzystywaną w zakładach przemysłu spożywczego. Trzy i pół letnie studia na tym kierunku przygotowują ich zarówno do pracy w biurach projektowych, jak również firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego.

Na zdjęciach znajdują się studenci III roku kierunku Inżynierii chemicznej  i procesowej w trakcie zajęć realizowanych na Wydziale Nauki o Żywności  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studenci biorą udział w zajęciach  z przedmiotu „Aparatura przemysłu spożywczego” w fartuchach ufundowanych  dla wszystkich studentów Inżynierii chemicznej i  procesowej przez Grupę Polmlek.  

Kierunek ten od roku akademickiego 2017/2018 zmienia nazwę na Inżynieria przetwórstwa żywności.