INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO
w ramach projektu pt.
Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (ser typu holenderskiego- gouda, mleko krowie) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie rolnictwa ekologicznego
realizowanego w ramach poddziałania
3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamawiający: "Polmlek" sp. z o.o.
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
NIP 9512053010