Komunikaty

Projekty Unijne

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki Polmlek Zakład Mleczarski Lidzbark Warmiński. 
Cel: Wzrost innowacyjności Spółki Polmlek Zakład Mleczarski Lidzbark Warmiński, działającej w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa tj. żywności wysokiej jakości. 
Beneficjentem jest Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład mleczarski Lidzbark Warmiński. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt unijny pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach którego będą prowadzone prace ukierunkowane na zagospodarowanie melasy serwatkowej w postaci suchej. Celem projektu było utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w ramach którego będą prowadzone prace ukierunkowane na znalezienie jak największych możliwości zagospodarowania melasy serwatkowej w postaci suchej. Beneficjentem był Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
https://polmlek.com/projekty-unijne/