Projekty Unijne

 

 

 

 

 

 

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki Polmlek Zakład Mleczarski Lidzbark Warmiński. 
Cel: Wzrost innowacyjności Spółki Polmlek Zakład Mleczarski Lidzbark Warmiński, działającej w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa tj. żywności wysokiej jakości. 
Beneficjentem jest Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład mleczarski Lidzbark Warmiński. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt unijny pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach którego będą prowadzone prace ukierunkowane na zagospodarowanie melasy serwatkowej w postaci suchej. Celem projektu było utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w ramach którego będą prowadzone prace ukierunkowane na znalezienie jak największych możliwości zagospodarowania melasy serwatkowej w postaci suchej. Beneficjentem był Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
https://polmlek.com/projekty-unijne/

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dot. projektu nr POIS.01.06.01-00-0033/19 pt. „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim znajdują się pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/