Komunikaty

Przeprowadzenie prac mikrobiologicznych i fizykochemicznych dla potrzeb realizacji projektu badawczo-rozwojowego – POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o.