Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowej kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE – Ceko Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty
Zamawiający: CEKO sp. z o.o. NIP: 6180048163
23.05.25 CEKO treść ogłoszenia o zakończeniu postepowania i wyborze Wykonawcy- POBIERZ