Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE – Fortuna Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące projektu/Operacji (kampanii reklamowej) pt.: „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Pysio bio sok 100% gruszka, jabłko, Pysio bio sok 100% jabłko, marchew, Pysio bio sok 100% jabłko, marchew, banan, Pysio bio woda + sok: napój jabłko-mango, Pysio bio woda + sok: napój jabłko-pomarańcza, Pysio bio woda + sok: napój jabłkowy, sok jabłkowy) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Rolnictwa Ekologicznego)” realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „Operacją”

ZAPYTANIE OFERTOWE FORTUNA SP. Z O.O. - POBIERZ