Handel sieci i dyskonty

KANAŁ NOWOCZESNY

Dyrektor Sprzedaży ds. Rynku Nowoczesnego
Grzegorz Dzięcioł
tel.: +48 694 475 057
grzegorz.dzieciol@grupapolmlek.com

Specjalista ds. Kluczowych Klientów
Ewa Predel
tel.: +48 728 460 970
ewa.predel@grupapolmlek.com

Kierownik ds. Kluczowych Klientów
Jacek Rudnicki
tel.: +48 600 304 928
jacek.rudnicki@grupapolmlek.com

Kierownik ds. Koordynacji
Zamówień i Rozwoju Sprzedaży
Barbara Cimaszewska
tel.: +48 668 047 380
barbara.cimaszewska@grupapolmlek.com