Komunikaty

POLMLEK RACIĄŻ Sp. z o.o.

Polityka jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oraz środowiskowa – wer. angDownload Polityka jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oraz środowiskowaDownload

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – POBIERZ INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO w ramach projektu pt. Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (ser typu holenderskiego- gouda, mleko krowie) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie rolnictwa ekologiczne...