Regulamin Fortuna Sp. z o.o.

Regulamin aplikowania na stanowiska pracy za pośrednictwem strony internetowej. 1) Jedna osoba może aplikować na jedno lub na kilka różnych stanowisk w jednej lub w kilku Spółkach „Grupy Polmlek”. 2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regu...

Regulamin Gościno Sp. z o.o.

Regulamin aplikowania na stanowiska pracy za pośrednictwem strony internetowej. 1) Jedna osoba może aplikować na jedno lub na kilka różnych stanowisk w jednej lub w kilku Spółkach „Grupy Polmlek”. 2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regu...

Regulamin Grudziądz Sp. z o.o.

Regulamin aplikowania na stanowiska pracy za pośrednictwem strony internetowej. 1) Jedna osoba może aplikować na jedno lub na kilka różnych stanowisk w jednej lub w kilku Spółkach „Grupy Polmlek”. 2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regu...

Regulamin MSM S.A.

Regulamin aplikowania na stanowiska pracy za pośrednictwem strony internetowej. 1) Jedna osoba może aplikować na jedno lub na kilka różnych stanowisk w jednej lub w kilku Spółkach „Grupy Polmlek”. 2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regu...

Regulamin Polmlek Sp. z o.o.

Regulamin aplikowania na stanowiska pracy za pośrednictwem strony internetowej. 1) Jedna osoba może aplikować na jedno lub na kilka różnych stanowisk w jednej lub w kilku Spółkach „Grupy Polmlek”. 2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regul...

Regulamin Raciąż Sp. z o.o.

Regulamin aplikowania na stanowiska pracy za pośrednictwem strony internetowej. 1) Jedna osoba może aplikować na jedno lub na kilka różnych stanowisk w jednej lub w kilku Spółkach „Grupy Polmlek”. 2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regul...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Polmlek Grudziądz Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie przez Administratora danych osobowych – Polmlek Grudziądz sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu,  ul. Magazynowa 8. Niniejszym, działając w imieniu własnym, Administrator – Polmlek Grudzią...

Polmlek Raciąż Sp. z o.o. - zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Polmlek Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż – administratora danych osobowych. 1) Polmlek Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27...

Fortuna Sp. z o. o. - Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fortuna Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa – administratora danych osobowych. 1)   Fortuna Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia...

Serwar Sp. z o. o. - Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Serwar Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa administratora danych osobowych. 1) Serwar Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 201...

Mleczarnia Gościno Sp. z o. o. - Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Mleczarnia Gościno Sp. z o. o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa administratora danych osobowych. 1) Mleczarnia Gościno Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6...