Komunikaty

Grupa Polmlek laureatem Złotej setki Polskiego Rolnictwa!

Grupa Polmlek znalazła się na czwartym miejscu rankingu ogłoszonego przez magazyn Wprost „Złota setka Polskiego Rolnictwa”.   Tym samym wyprzedziła dotychczasowego lidera, Grupę Mlekovita i uplasowała się na najwyższym miejscu wśród producentów nabiału. Ranking powstaje na podstawie obiektywnych danych zebranych z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wszystkie przedsiębiorstwa publikują swoje wyniki finansowe.   Sukces Grupy Polmlek wynika z konsekwentnie realizowanej strategii polegającej na akwizycjach i restrukturyzacji przejętych podmiotów zgodnie z know-how  wypracowanym podczas niemal trzydziestoletniej działalności. W ubiegłym roku Grupa Polmlek wygenerowała rekordowy przychód w wysokości blisko 10 mld złotych. Dobre wyniki finansowe umożliwiają firmie kontynuowanie rozpoczętych inwestycji oraz planowanie nowych, które zwiększą możliwości produkcyjne, pozwolą na wprowadzanie innowacji produktowych i zapewnią samowystarczalność energetyczną oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko.