DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Opracowanie ulepszonej technologii otrzymywania soku na bazie kondensatów litu, biologicznie aktywnych ekstraktów owocowych oraz wydłużonym terminie przydatności do spożycia.