Fortuna sp. z o.o. Informacja o wpływie promieniowania jonizującego z dnia 26.05.2022 R.

Wykonywana przez firmę Fortuna Sp. z o.o. Tymienice 88, 98-220 Zduńska Wola działalność związana z narażeniem polegająca na obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniowania jonizującego nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie działalności nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.