Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE – Ceko Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu/Operacji (kampanii reklamowej) pt.: „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Ser Antek, Ser Boryna, Ser Jagna, Mleko krowie) oraz upowszechnianie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Rolnictwa Ekologicznego, System Jakość Tradycja)” realizowaną w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwaną dalej „Operacja” lub „projekt” lub „kampania reklamowa”

  23.05.16 CEKO Zapytanie ofertowe dz. 3.2 - POBIERZ