Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE – Polmlek Raciąż Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu/Operacji (kampanii reklamowej) pt.: „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Polmlek Twaróg chudy klinek, Polmlek Twaróg półtłusty klinek, Polmlek Twaróg tłusty klinek, mleko krowie) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego)", realizowanej w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  zwaną dalej „Operacja” lub „projekt” lub „kampania reklamowa”.

23.08.25 Polmlek Raciąż Zapytanie ofertowe dz. 3.2 - POBIERZ