Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE – Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „LACPOL” sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu/Operacji (kampanii reklamowej) pt.: „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Polmlek Masło Ekstra, Polmlek Twaróg śmietankowy, Polmlek Twaróg tłusty, Mleko krowie) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego, system Jakość Tradycja)” realizowanej w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  zwaną dalej „Operacja” lub „projekt” lub „kampania reklamowa”.

23.05.16 LACPOL Zapytanie ofertowe dz. 3.2 - POBIERZ    
23.07.14 ZMIANA Zapytania zm numeru konta Wadium PHZSM LACPOL dz. 3.2- POBIERZ